0 216 395 79 79

Yardım Masası

Bayilik Talebi

İhtiyaç Analizi

Çözümler / Uygulama Alanları

Sistem Odası / Data Center

ISO 27001 standartları gereğince oda büyüklüğüne göre değişen ihtiyaçlara uygun, farklı model ve konfigürasyonda çözümlere erişebilirsiniz.

İklimsel Çevresel & Enerjisel ortam parametrelerini istediğiniz eşik değerleri arasında tanımlayarak anormalliklerden ve alarm durumlarından haberdar olabilirsiniz.

Teknik Hizmet Odaları

Barındırdıkları sistem ve cihazlar açısından değer arz eden pano, UPS, jeneratör, trafo, ADP, türü odaların ortam koşullarını izleyebilmek, istenmeyen durumlarda anında haberdar olmak üzere farklı çzöümler oluşturulabilir.

Soğuk Zincir / İlaç Dolapları

Sağlık Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenmiş soğuk zincir kapsamında, ilaç ve gıda saklama koşullarına uygun yönetmelikler doğrultusunda lokal ve merkezi çözümler oluşturulabilir.

Kümes / Sera

Canlı hayvan yetiştirilen veya üretilen ortamların ve deneysel hayvanların barındırıldıkları ortamların koşullarını çok noktada sensörler ile izlenebileceği farklı çözümler oluşturulabilir.

Sera türü kapalı ortamlarda bitki-çiçek yetiştiriciler için anlık iklimsel ve çevresel ortam koşullarını izleyebilecek çözümler oluşturlabilir.

Baz İstasyonu / ATM

Banka ya da kurum ihttiyaçlarına yönelik olarak çok sayıda baz istasyonu, şube ya da dış ortam, Atm ünitelerinin merkezi yapıda ortam koşullarını izleyebilecek farklı çözümler üretilebilir.

Depo / Ofis

Büyük yada orta ölçekli depolama alanlarının iklimsel ve çevresel ortam koşullarına yönelik anlık izleme ve değer koşullardan haberdar olacak hızlı çözümler oluşturulabilir.

Ofis ortamları için mesai saati içi / mesai saati sonuna göre değişik senaryolarda iklimsel ve çevresel ortam koşulllarının izlenip yönetilebileceği farklı çözümler sunar.